Санал асуулга

2018 онд Орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэхэд ямар ажил зохион байгуулах шаардлагатай вэ? (4 нийт санал)

  • Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг бодлогоор дэмжих
    50%
  • Аж үйлдвэрийг шинээр бий болгох
    50%