Говьсүмбэр аймгийн ИТХ

Санал асуулга (4)

Таны бодлоор орон нутагт хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрны хүрэлцээ ямар түвшинд байна гэж бодож байна. (18 нийт санал)
Аймгийн 2015 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлыг хэрхэн дүгнэж байна вэ? (9 нийт санал)
Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар цаашид ямар бодлого барьж ажиллавал зүйтэй гэж үзэж байна вэ? (9 нийт санал)
Говьсүмбэр аймгийн ОНХ-ийн хөрөнгийг аль салбарт түлхүү зарцуулах шаардлагатай вэ? (18 нийт санал)
Сумдууд